MIP – Analiza informațională pentru o organizație

Posted by on martie 10, 2010
Fără categorie

Descriere: Analiza informațional-decizională pentru departamentul financiar-contabil într-o organizație economică
Materie: Managementul informațional în proiecte
Referat făcut la master (Managementul Informatizat al Proiectelor, ASE).

Download (toate referatele sunt distribuite sub Licența CC-BY 3.0)

Mai jos aveți la dispoziție o variantă text a referatului. Vă rugăm să rețineți că această variantă nu are nici un fel de formatare sau poze. Unele caractere pot să nu fie arătate corect. Pentru varianta integrală vă rugăm să downloadați referatul.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
MASTER MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL PROIECTELOR

Analiza informaţional-decizională pentru departamentul financiar-contabil într-o organizaţie economică

Managementul informational in proiecte

Bucureşti
-2009-
1 Cunoaşterea mecanismului economic    3
1.1 Obiectul de activitate şi forma juridică    3
1.2 Scurt istoric    3
1.3 Furnizorii firmei     3
1.4 Beneficiarii firmei    4
1.5 Definirea subsistemelor componentelor    4
2 Descrierea sistemului informational actual    4
2.1 Analiza structurii organizatorice a unitatii    4
2.2 Elementele supuse observării    6
2.2.1 Machetele documentelor proprii    6
2.2.2 Nume    7
2.2.3 Fişele documentelor    12
2.3 Matricea informaţională a documentelor    20
2.4 Lista documentelor proprii    20
2.5 Lista documentelor externe    20
2.6 Lista beneficiarilor    21
2.7 Lista furnizorilor de informaţie    21
2.8 Lista spaţiului informaţional    21
2.9 Fluxurile informaţionale la nivel fizic    22
3 Analiza şi reprezentarea sistemului informaţional actual    23
3.1 Matricea document – document    23
3.2 Schema fluxurilor de formare a documentelor proprii    24
3.3 Lista Indicatorilor    26
3.4 Matricea informaţională indicator – document     30
4 Elaborarea fluxurilor informaţionale la nivel conceptual    32
5 Analiza fluxurilor informaţionale la nivel logic    41
5.1 Matricea cerinţei externe de informaţii.    41
5.2 Matricea modului de utilizare a indicatorilor    44
6 Evaluarea si reproiectarea sistemului informational    46
6.1 Evaluarea    46
6.2 Reproiectarea    49

1Cunoaşterea mecanismului economic
Studiul de caz reprezintă o analiză informaţional-decizională a sistemului reprezentat prin departamentul financiar contabil al firmei Washington E&C Romania SRL.

1.1Obiectul de activitate şi forma juridică
Washington E&C Romania SRL a fost înfiinţată în anul 2003 şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului.
Societatea aparţine grupului internaţional WGI (Washington Group International), dar este organizată ca persoană juridică română, durata acesteia fiind nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerţ şi Industrie.
Capitalul social subscris şi vărsat este de 800.000 RON, acesta provenind în totalitate de la firma mamă – Washington Group International, un puternic grup de firme internaţionale.
Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă proiectarea liniilor industriale de mare capacitate, proiectarea diverselor elemente de infrastructura  existente într-o ţară (baraje, poduri, reţea electrică, termocentrale şi hidrocentrale, autostrăzi, rafinarii etc) şi proiectarea de sisteme energetice la scară largă. De asemenea, firma poate oferi şi servicii de consultanţă tehnică.
Pentru îndeplinirea acestor sarcini, compania dispune de peste 300 de ingineri proiectanţi, specializaţi pe diverse domenii, ce realizează proiecte la standarde internaţionale certificate ISO 9001.

1.2Scurt istoric
Societatea a fost înfiinţată în anul 1990 de câţiva ingineri de la Institutul Petrochimic Român, sub denumirea de  PRESCO SRL.
În anul 1993, PRESCO SRL a fost achiziţionată de Litwin Engineers&Constructors. Inc,  luând astfel fiinţă societatea Litwin Romania SRL, care a fost înregistrată la Registrul Comerţului în acelaşi an.
În anul 1997, Raytheon Engineers&Constructors Inc, cumpără Litwin E&C Inc, iar Litwin Romania SRL este redenumită in Raytheon E&C SRL.
În anul 2000, WGI .Inc achiziţionează Raytheon E&C Inc, iar filiala română primeşte numele de Washington Group Romania SRL. La începutul anului  2003, datorită unei proaste gestiuni a fondurilor, firma intră în faliment. În acelaşi an, cu sprijinul firmei mamă, aceasta îşi reia activitatea dar sub altă denumire: Washington E&C Romania SRL.

1.3Furnizorii firmei
Aceştia sunt în mare parte firme străine de inginerie precum: ABB Inc, Enersul, Chiyoda Engineering,  D’Appolonia,  Dopet,  Ashross LLC,  Voest-Alpine,  MTC Surveys, Emerson, Al Jaber Eergy Services, Imperial Technologies etc.

1.4Beneficiarii firmei
Principalii beneficiari ai soluţiilor oferite de Washington E&C Romania SRL sunt guvernele diferitelor ţări partenere cum ar fi: USA, Franta, Italia, România, Irak, Japonia, Norvegia, Suedia etc, guverne ce solicită proiectarea diverselor elemente de infrastructură naţională.
O altă categorie foarte importantă de clienţi o reprezintă firmele internaţionale cum ar fi: –     AMPCO – USA (proiectare în domeniile: piping, civil şi structural)
–     STAATOIL – Norvegia (support isometric şi modelare tubulară)
–     CHEMICZA DWORY – Polonia (proiectare în toate domeniile)
–     Procter&Gamble – Belgia (modernizarea infrastructurii existente)
–     NUOVO  PIGNONE – Italia
–     QATARGAS – Qatar ( proiectare+construcţie instalaţie pentru extragerea
sulfurilor)
LUKOIL – Romania (modernizare rafinărie Ploieşti)
PETROBRAZI – Romania (modernizare rafinărie)
ROMPETROL – Romania (reproiectare şi modernizare rafinăria
Petromidia)

1.5Definirea subsistemelor componentelor
Analiza structurării informaţionale lărgeşte sfera de cunoaştere prin interferarea structurii organizatorice cu structura funcţională. Realizarea acestei structurări permite identificarea compartimentelor care realizează fiecare activitate pentru fiecare funcţie a intreprinderii.

2Descrierea sistemului informational actual
2.1Analiza structurii organizatorice a unitatii
Aceasta se concretizează într-o organigramă a relaţiilor ierarhice care permite orientarea fluxurilor ascendente, descendente şi orizontale. Analiza structurii organizatorice a unităţii este în mod firesc însoţită de regulamentul de organizare şi funcţionare, prin care se stabilesc competenţele,  sarcinile şi atribuţiile pentru fiecare post de lucru.

– Biroul pentru Controlul şi Asigurarea Calităţii: Acest birou are ca scop urmărirea şi verificarea calităţii procesului de desfăşurare a proiectelor. Orice proiect ajuns în stadiul final de proiectare trebuie să primească acordul şefului acestui birou pentru a putea fi pus în execuţie. Biroul este format dintr-o serie de specialişti în controlul calităţii produselor.
– Biroul Resurse Umane: Acest birou a fost creat pentru a îndeplini următoarele sarcini: recrutarea şi angajarea de noi specialişti în diverse domenii, ţinerea evidenţei personalului deja existent în firmă, stabilirea salariilor fiecărui angajat, formarea profesională a angajaţilor prin diverse programe de training, etc. Biroul este condus de şeful de birou şi este format dintr-o echipă specializată în lucrul cu oamenii.
– Biroul Vânzări şi Dezvoltare: Acest birou se ocupă de menţinerea relaţiilor cu clienţii deja existenţi, de găsirea de noi clienţi şi de dezvoltarea strategică a firmei pe termen mediu şi lung. Este format din specialişti în management şi vânzări.
–  Departamentul de Proiectare şi Inginerie:  Din acest departament fac parte toţi inginerii proiectanţi ai firmei. Acest departament se ocupă cu proiectarea şi dezvoltarea diverselor proiecte  ale firmei.
– Departamentul Achiziţii:  Prin acest departament se fac toate achizitiile firmei, dar nu şi plata lor. Acesta este în strânsă legătură cu departamentul Financiar Contabil şi este format din oameni specializaţi în vânzări şi marketing.
– Departamentul Administrativ: Principalul scop al acestui departament este acela de a asigura buna funcţionare a echipamentelor existente în firmă şi de a le supune la inspecţii periodice.
– Departamentul pentru Controlul Proiectelor:  Acest departament se ocupă cu estimarea şi calcularea efectivă a costului proiectelor. Este format din specialişti în finanţe şi are un rol foarte important în buna desfăşurare a proiectelor.
– Departamentul IT şi Telecomunicaţii:  Acest departament asigură funcţionarea în parametrii optimi a tuturor echipamentelor electronice (calculatoare, scannere, copiatoare, plottere, etc) din interiorul firmei. Este format din specialişti în domeniul IT.
– Departamentul Financiar Contabil: Prin intermediul acestui departament se fac toate tranzacţiile (plăţi, încasări, etc) firmei cu diverşii clienţi şi parteneri. Este în strânsă legătură cu departamentul Achiziţii şi este principala legătură între bancă şi firmă.

2.2Elementele supuse observării
În cadrul analizei informaţional-decizionale vor fi supuse observării elementele principale ale sistemului informaţional: documentele (mesajele informaţionale), indicatorii economici, deciziile şi  fluxurile informaţionale.

2.2.1Machetele documentelor proprii

M 01 – Dispoziţie de plată către casierie

M 02 – Dispoziţie de încasare

M 03 – Stat de plată salariu

2.2.2Nume
şi
prenume
Salarii
brute
CAS  9.5%
Fond
şomaj
1%
Fond
sănătate
6.5%
Fond de accident
0.5%
Venit
net
Deduceri personale de bază
Venit de bază calculat
Impozit calculat şi reţinut
Rest de plată
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
I11
I12

M 04 – Jurnal pentru vânzări

M 05 – Jurnal pentru cumpărări

M 06 – Notă de contabilitate

M 07 – Registrul de casa

M 08 – Jurnal privind decontările cu furnizorii

M 09 – Jurnal – situaţie privind operaţiile contabile

M 10 – Registrul inventar

M11 – Registrul Jurnal

M 12 – Jurnal privind salariile, contribuţia la asigurările sociale, protecţie socială a şomerilor

M 13 – Cartea mare

M 14 – Balanţa de verificare

M15 – Bilanţ

Nr. rând
Începutul perioadei
Sfârşitul perioadei
A. Active imobilizate:
20
I59
I87
I. Imobilizări necorporale:
06
I60
I88
II. Imobilizări corporale:
1. Terenuri şi construcţii
07

2. Instalaţii tehnice si maşini
08

3. Alte instalaţii, utilaje si mobilier
09

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs
10

Total imobilizări corporale:
11
I61
I89
III. Imobilizări financiare:
19
I62
I90
B. Active circulante:
37
I63
I91
I. Stocuri:
1. Materii prime şi materiale consumabile
21

2. Producţia în curs de execuţie
22

3. Produse finite şi mărfuri
23

4. Avansuri pentru cumpărări stocuri
24

Total stocuri:
25
I64
I92
II. Creanţe:
31
I65
I93
III. Investiţii financiare pe termen scurt:
35
I66
I94
IV. Casa şi conturi la bănci:
36
I67
I95
C. Cheltuieli in avans:
38
I68
I96
D. Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de un an:
47
I69
I97
E. Active circulante, respectiv datorii curente nete:
48
I70
I98
F. Total active minus datorii curente:
49
I71
I99
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an:
58
I72
I100
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli:
61
I73
I101
I. Venituri în avans:
62
I74
I102
J. Capital şi rezerve:
82
I75
I103
Total capitaluri proprii din care:
80
I76
I104
I. Capital:
63
I77
I105
II. Prime de capital:
67
I78
I106
III. Rezerve din reevaluare:
Sold Creditor
68
I79
I107
Sold Debitor
69
I80
I108
IV. Rezerve:
70
I81
I109
V. Rezultatul reportat:
Sold Creditor
75
I82
I110
Sold Debitor
76
I83
I111
VI. Rezultatul exerciţiului:
Sold Creditor
77
I84
I112
Sold Debitor
78
I85
I113
Repartizarea profitului
79
I86
I114

2.2.3Fişele documentelor
Pentru fiecare document identificat in cadrul sistemului analizat se intocmeste cate o fisa, care va contine:
•  beneficiarii documentului respectiv;
•  periodicitatea si numarul de exemplare in care se completeaza respectivul document;
•  modul de obtinere a indicatorilor – indicatori primari, indicatori derivati (trebuie specificat modul de calcul) sau indicatori preluati din alte documente – daca se preiau din documentele proprii se va indica codul documentului si pozitia indicatorului in document, iar daca se preiau din alte documente externe se va indica denumirea indicatorului si cine elaboreaza acest document extern;
•  fapte de opinie (arata parerea celui care efectueaza analiza cu privire la fenomenul studiat).

M 01 – Dispoziţie de plată către casierie

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil ( S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte de câte ori este necesar într-un singur exemplar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
– I 01 reprezintă suma care trebuie plătită
Furnizor: Serviciul Finanaciar Contabil (S1)

M 02 – Dispoziţie de încasare

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil ( S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte de câte ori este necesar într-un singur exemplar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
– I 02 reprezintă suma care trebuie încasată
Furnizor: Serviciul Financiar Contabil (S1)

M 03 – Stat de plată salarii

1. Beneficiari:
–  Camera de Muncă (E3)
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte lunar în două exemplare;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I03 – Salarii brute
– se preia din documentul extern M16
I04 – CAS (9.5%)
– se preia din documentul extern M16
I05 – Fond de şomaj (1%)
– se preia din documentul extern M16
I06 – Fond de sănătate (6.5%)
– se preia din documentul extern M16
I07 – Fond de accident (0.5%)
– se preia din documentul extern M16
I08 – Venit net
– se preia din documentul extern M16
I09 – Deduceri personale de bază
– se preiau din documentul extern M16
I10 – Venit de bază calculat
– se preia din documentul extern M16
I11 – Impozit calculat şi reţinut
– se calculează I09*cota de impozit
I12 – Rest de plată
– se preia din documentul extern M16
Furnizor : Birou Resurse Umane (S2)
4. Fapte de opinie :
Indicatorii se puteau calcula direct după formulele :
I04 = 9.5% * I03
I05 = 1% * I03
I06 = 6.5 % * I03
I07 = 0.5% * I03
I08 = I03 – I04 – I05 – I06 – I07
I10 = I08 – I09
I12 = I10 – I11

M 04 – Jurnal pentru vânzări

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte zilnic sau lunar într-un exemplar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I13 – Suma total document (inclusiv TVA) ;
– se preia din documentul extern M17 ;
Furnizor:  Departamentul Vânzări (S3)
I14 – Sume scutite cu drept de deducere
– se preia din documentul extern M17 ;
Furnizor:  Departamentul Vânzări (S3)
I15 – Operaţiuni cu drept de deducere pentru care locul livrării/prestării este în străinătate
– se preia din documentul extern M17;
Furnizor:  Departamentul Vânzări (S3)
I16 – Operaţiuni fără drept de deducere pentru care locul livrării/prestării este în străinătate
– se preia din documentul extern M17;
Furnizor:  Departamentul Vânzări (S3)
I17 – Sume scutite fără drept de deducere
– se preia din documentul extern M17
Furnizor: Departamentul Vânzări (S3)
I18 – Baza de impozitare la operaţiunile taxabile (cota TVA 19%)
– se preia din documentul extern M17
Furnizor: Departamentul Vânzări (S3)
I19 – Valoare TVA la operaţiunile taxabile (cota TVA 19%)
– se preia din documentul extern M17
Furnizor: Departamentul Vânzări (S3)
I20 – Baza de impozitare la operaţiunile cu TVA neexigibilă
– se preia din documentul extern M17
Furnizor: Departamentul Vânzări (S3)
I21 – Valoare TVA la operaţiunile cu TVA neexigibilă
–  se preia din documentul extern M17
Furnizor: Departamentul Vânzări (S3)
I22 – Valoare TVA achitată de beneficiar
– se preia din documentul extern M17
Furnizor: Departamentul Vânzări (S3)

M 05 – Jurnal pentru cumpărări

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte zilnic sau lunar într-un exemplar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I23 – Suma total document (inclusiv TVA)
– se preia din documentul extern M17
Furnizor: Serviciul Achiziţii (S4)
I24 – Cumpărări scutite de TVA
–  se preia din documentul extern M17
Furnizor: Serviciul Achiziţii (S4)
I25 – Cumpărări cu TVA (cota de TVA 19%) – Baza de impozitare
– se preia din documentul extern M17
Furnizor: Serviciul Achiziţii (S4)
I26 – Cumpărări cu TVA (cota de TVA 19%) – Valoare TVA
– se preia din documentul extern M17
Furnizor : Serviciul Achiziţii (S4)
I27 – Cumpărări cu TVA neexigibilă – Baza de impozitare
– se preia din documentul extern M17
Furnizor :Serviciul Achiziţii (S4)
I28 – Cumpărări cu TVA neexigibilă – Valoare TVA
– se preia din documentul extern M17
Furnizor : Serviciul Achiziţii (S4)

M 06 – Nota de contabilitate

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeste de câte ori este nevoie într-un exemplar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I29 – Suma înscrisă în nota contabilă
– se preia din documentele externe M17 şi M20
Furnizor: Serviciul Vânzări (S3)
Serviciul Achiziţii (S4)

M 07 – Registrul de casă

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte zilnic în două exemplare;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I30 – total sume încasate într-o zi
–  se preia din documentele proprii M01, M02, şi din documentele externe M17, M18, M22
Furnizori : Serviciul Financiar Contabil (S1)
Serviciul Vânzări (S3)
Serviciul Achiziţii (S4)
Banca (E1)
I31 – total sume plătite într-o zi
–  se preia din documentele proprii M01, M02, şi din documentele externe M17, M18, M22
Furnizori : Serviciul Financiar Contabil (S1)
Serviciul Vânzări (S3)
Serviciul Achiziţii (S4)
Banca (E1)

M 08 – Jurnal privind decontările cu furnizorii

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte lunar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I32 – Rulaj creditor al contului de furnizori
– se preia din documentele externe M17, M21
Furnizori : Serviciul Achiziţii (S4)
I33 – Suma plata facturilor (debit cont furnizori)
– se preia din documentele externe M17, M21
Furnizori : Serviciul Achiziţii(S4)

M 09 – Jurnal – situaţie privind operaţiile contabile

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte lunar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I34 – Rulaj lunar creditor – rând 16
– se preia din documentul propriu M06
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I35 – Rulaj creditor precendent ( rând 18 luna precedentă ) – rând 17
– se preia indicatorul I36 din documentul propriu M09 de luna precedentă
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I36 – Rulaj creditor de la începutul anului ( rând 16+ rând 17) – rând 18
–  se calculează ca sumă I34+I35
I37 – Rulaj lunar debitor – rând 34
– se preia din documentul propriu M06
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I38 – Rulaj debitor precendent ( rând  36 luna precedentă ) – rând 35
– se preia indicatorul I39 din documentul propriu M09 de luna precendentă
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I39 – Rulaj debitor de la începutul anului (rând 34 + rând 35 ) – rând 36
– se calculează ca sumă I37 + I38
I40 – Sold la 1 ianuarie (debitor, creditor)
– se calculează ca diferenţă I36 – I39
I41 – Sold la sfârşitul lunii (debitor, creditor)
– se calculează ca diferenţă I34 – I37

M 10 – Registrul inventar

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar, uneori în timpul anului sau cu ocazia încetării activităţii
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I42 – Valoarea contabilă
– se preia din documentul extern M19
Furnizor : Serviciul Achiziţii (S4)
I43 – Valoarea de inventar
– se preia din documentul extern M19
Furnizor : Serviciul Achiziţii (S4)
I44 – Diferenţe din evaluare – valoarea
–  se preia din documentul extern M19
Furnizor : Serviciul Achiziţii (S4)

M 11 – Registrul jurnal

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte zilnic sau lunar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I45 – Sumă debitoare reportată
– se preia din documentul M11 din luna precendentă
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I46 – Sumă creditoare reportată
– se preia din documentul M11 din luna precendentă
Furnizor: Serviciul Financiar Contabil (S1)
I47 – Sumă debitoare
–  se preia din documentul propriu  M04
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I48 – Sumă creditoare
– se preia din documentul propriu M05
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I49 – Sumă debitoare de reportat
– se calculează ca sumă I45 + I47
I50 – Sumă creditoare de reportat
– se calculează ca sumă I46 + I48

M 12 – Jurnal privind salariile, contribuţia la asigurările sociale, protecţie socială a şomerilor

1. Beneficiari:
–  Serviciul Financiar Contabil  (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte lunar;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I51 – Sume conturi debitoare sintetice
– se preia din documentul propriu M03
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I52 – Sume conturi debitoare analitice
– se preia din documentul propriu M03
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil

M 13 – Cartea Mare

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
–  se întocmeşte lunar şi anual;
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I53 – Total rulaj debitor
– se calculează în funcţie de indicatorii I33, I37, I40, I51, I52 din documentele proprii M08,     M09, M12
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)
I54 – Total rulaj creditor
– se calculează în funcţie de indicatorii I32, I34, I40 din documentele proprii M08, M09
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)

M14 – Balanţa de verificare

1. Beneficiari:
–  serviciul Financiar Contabil (S1);
2. Periodicitate:
– se intocmeste intr-un singur exemplar, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare si ori de cate ori se considera necesar
3. Modul de calcul al indicatorilor:
I55 – Total sume debitoare
– se preia din documentul propriu M13
I56 – Total sume creditoare
– se preia din documentul propriu M13
I57 – Solduri finale debitoare
– se determină în funcţie de indicatorii I55, I56
I58 – Solduri finale creditoare
– se determină în funcţir de indicatorii I55, I56
Furnizor : Serviciul Financiar Contabil (S1)

M15 – Bilanţ

1. Beneficiari:
– Administraţia finanţelor publice municipale / ale sectoarelor (E2);
2. Periodicitate:
– se întocmeşte anual în două exemplare ;
3. Modul de calcul al indicatorilor:

I59 – Total active imobilizate
– se formează însumând indicatorii I60, I61, I62
I60 – Total imobilizări necorporale
– se formează însumând imobilizările necorporale preluate din documentul propriu M14
I61 – Total imobilizări corporale
– se formează însumând imobilizările corporale preluate din documentul propriu M14
I62 – Total imobilizări financiare
– se formează însumând imobilizările financiare preluate din documentul propriu M14
I63 – Total active circulante
– se formează însumând indicatorii I64, I65, I66, I67
I64 – Total stocuri
– se formează însumând stocurile preluate din documentul propriu M14
I65 – Total creanţe
– se formează însumând creanţele preluate din documentul propriu M14
I66 – Total investiţii financiare pe termen scurt
– se formează însumând investiţiile financiare pe termen scurt preluate din documentul     propriu M14
I67 – Total casa şi conturi la bănci
–  se formează însumând casa şi conturile la bănci preluate din documentul propriu M14
I68 – Total cheltuieli în avans
– se formează însumând cheltuielile în avans preluate din documentul propriu M14
I69 – Total datorii ce trebuie plătite într-o perioada de un an
– se formează însumând datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de un an preluate din documentul propriu M14
I70 – Total active circulante, respectiv datorii curente nete
– se formează însumând indicatorii I63, I68, I69
I71 – Total  active minus datorii curente
– se formează însumând I59 + I63
I72 – Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
– se formează însumând datoriile pe o perioadă mai mare de un an preluate din documentul propriu M14
I73 – Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
– se formează însumând provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli preluate din documentul propriu M14
I74 – Venituri în avans
– se formează însumând veniturile în avans preluate din documentul propriu M14
I75 – Capital şi rezerve
– se formează însumând I76, I77, I78, I79, I80, I81, I82, I83, I84, I85
I76 – Total capitaluri proprii
–  se formează însumând I77 + I78
I77 – Capital
– se formează însumând capitalul preluat din documentul propriu M14
I78 – Prime de capital
– se formează însumând primele capital preluate din documentul propriu M14
I79 – Rezerve din reevaluare – sold creditor
I80 – Rezerve din reevaluare – sold debitor
– se formează însumând  rezervele din reevaluare preluate din documentul propriu M14
– se poate obţine un sold creditor / debitor
I81 – Rezerve
– se formează însumând rezervele preluate din documentul propriu M14
I82 – Rezultat reportat – sold creditor
I83 – Rezultat reportat – sold debitor
– se preia din documentul propriu M14
– poate fi un sold creditor / debitor
I84 – Rezultatul exercitiului – sold creditor
I85 – Rezultatul exerciţiului – sold debitor
– se preia din documentul propriu M14
– poate fi un sold creditor / debitor
I86 – Repartizarea profitului
– se preia din documentul propriu M14
I87 = I59 + intrări – ieşiri ;
I88 = I60 + intrări – ieşiri ;
I89 = I61 + intrări – ieşiri ;
I90 = I62 + intrări – ieşiri ;
I91 = I63 + intrări – ieşiri ;
I92 = I64 + intrări – ieşiri ;
I93 = I65 + intrări – ieşiri ;
I94 = I66 + intrări – ieşiri ;
I95 = I67 + intrări – ieşiri ;
I96 = I68 + intrări – ieşiri ;
I97 = I69 + intrări – ieşiri ;
I98 = I70 + intrări – ieşiri ;
I99 = I71 + intrări – ieşiri ;
I100 = I72 + intrări – ieşiri ;
I101 = I73 + intrări – ieşiri ;
I102 = I74 + intrări – ieşiri ;
I103 = I75 + intrări – ieşiri ;
I104 = I76 + intrări – ieşiri ;
I105 = I77 + intrări – ieşiri ;
I106 = I78 + intrări – ieşiri ;
I107 = I79 + intrări – ieşiri ;
I108 = I80 + intrări – ieşiri ;
I109 = I81 + intrări – ieşiri ;
I110 = I82 + intrări – ieşiri ;
I111 = I83 + intrări – ieşiri ;
I112 = I84 + intrări – ieşiri ;
I113 = I85 + intrări – ieşiri ;
I114 = I86 + intrări – ieşiri ;
Furnizor: Serviciul Financiar Contabil (S1)

2.3Matricea informaţională a documentelor
Se notează cu S1, S2, S3, S4 staţiile informaţionale interne şi cu E1, E2, E3 staţiile informaţionale externe. Elementul Aij reprezintă documentul care circulă între staţiile informaţionale i şi j. Pe coloane se vor reprezenta staţiile către care pleacă informaţiile, iar pe linii staţiile de la care pleacă informaţiile.

Staţia
S1
S2
S3
S4
E1
E2
E3
S1
M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M13, M14, M15

M15
M12
S2
M16

S3
M17, M18

S4
M17, M18, M19, M20, M21

E1
M22

E2

E3

2.4Lista documentelor proprii
Codul doc.
Denumirea documentului
Furnizorul documentului
Codul documentului care participă la formare
M01
Dispoziţie de plată către casierie
Serviciul Financiar Contabil

M02
Dispoziţie de încasare
Serviciul Financiar Contabil

M03
Stat de plată salarii
Serviciul Financiar Contabil
M16
M04
Jurnal pentru vânzări
Serviciul Financiar Contabil
M17
M05
Jurnal pentru cumpărări
Serviciul Financiar Contabil
M17
M06
Notă de contabilitate
Serviciul Financiar Contabil
M17, M20
M07
Registrul de casă
Serviciul Financiar Contabil
M01, M02, M17, M18, M22
M08
Jurnal privind decontările cu furnizorii
Serviciul Financiar Contabil
M17, M21
M09
Jurnal-situaţie privind operaţiile contabile
Serviciul Financiar Contabil
M06
M10
Registrul inventar
Serviciul Financiar Contabil
M19
M11
Registrul jurnal
Serviciul Financiar Contabil
M04, M05
M12
Jurnal privind salariile, contribuţia la asigurările sociale, protecţie socială a şomerilor
Serviciul Financiar Contabil
M03
M13
Cartea mare
Serviciul Financiar Contabil
M08, M09, M12
M14
Balanţa de verificare
Serviciul Financiar Contabil
M13
M15
Bilanţ
Serviciul Financiar Contabil
M14

2.5Lista documentelor externe
Cod document
Denumire document
Furnizor
M16
Fişa de evidenţă a salariilor
S2 – Biroul  Resurse Umane
M17
Factură fiscală
S3 – Serviciul Vânzări şi Dezvoltare
S4 – Serviciul Achiziţii
M18
Chitanţă
S3 – Serviciul Vânzări şi Dezvoltare
S4 – Serviciul Achiziţii
M19
Lista de inventariere
S4 – Serviciul Achiziţii
M20
Bon de consum
S4 – Serviciul Achiziţii
M21
Notă de recepţie
S4 – Serviciul Achiziţii
M22
Declaraţie de încasare externă
E1 – Banca

2.6Lista beneficiarilor
Cod staţie
Denumire staţie
S1
Serviciul Financiar Contabil
E2
Administraţia financiară de sector
E3
Camera de muncă

2.7Lista furnizorilor de informaţie
Cod staţie
Denumire staţie
S1
Serviciul Financiar Contabil
S2
Biroul de Resurse Umane
S3
Serviciul Vânzări şi Dezvoltare
S4
Serviciul Achiziţii
E1
Banca

2.8Lista spaţiului informaţional
Cod staţie
Denumire
Tipul staţiei

Beneficiar
Furnizor
S1
Serviciul Financiar Contabil
*
*
S2
Birou Resurse umane

*
S3
Serviciul Vânzări şi Dezvoltare

*
S4
Serviciul Achiziţii

*
E1
Banca

*
E2
Administraţia financiară de sector
*

E3
Camera de muncă
*

2.9Fluxurile informaţionale la nivel fizic

3Analiza şi reprezentarea sistemului informaţional actual
3.1Matricea document – document
Se completează pe baza pieselor de la titlul 2.4 Lista documentelor proprii, coloana Codul documentului care participă la formare şi 2.5 Lista documentelor externe, coloana Furnizor.

CDP
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
Spaţiul informaţional

S1
S2
S3
S4
E1
E2
E3
M01

1

+1 -1

M02

1

+1 -1

M03

1

+1 -1

M04

1

+1 -1

M05

1

+1 -1

M06

1

+1 -1

M07

1

+1 -1

M08

1

+1 -1

M09

+1 -1

M10

+1 -1

M11

+1 -1

M12

1

+1 -1

1
M13

1

+1 -1

M14

1
+1 -1

M15

+1 -1

1

CDE
III
IV
M16

1

1
-1

M17

1
1
1
1
1

1

-1
-1

M18

1

1

-1
-1

M19

1

1

-1

M20

1

1

-1

M21

1

1

-1

M22

1

1

-1

CDP – Cod Document Propriu
CDE – Cod Document Extern

Analizând matricea document – document se observă următoarele :
rolul staţiei informaţionale S1 (sistemul analizat) de beneficiar şi furnizor de informaţii;
o coloană arată modul de formare a unui document propriu;
documentele externe M17 şi M18 sosesc la staţia S1 de două ori : de la S2 şi S3 ceea ce implică o redundanţă informaţională
toate documentele externe furnizează informaţii     pentru documentele proprii (nici una nu are linia in cadranul 2 vidă)
3.2Schema fluxurilor de formare a documentelor proprii
Pentru fiecare document propriu se realizează o procedură de obţinere care va ave aca intrări documentele care participă la formarea lui şi vor fi marcate pe coloana staţiei furnizoare, iar ca ieşiri se introduc documentele respective într-un număr de exemplare dat de numărul beneficiarilor. Pentru documentle proprii care participă la formrea altor documente, intrările se reprezintă de la corespondent în coloana beneficiarilor. Sursele pentru întocmirea acestei scheme le constituie lista spaţiului informaţional, fişele documentelor proprii şi lista documentelor externe, coloana furnizori.

3.3Lista Indicatorilor
Indicator
N
O
F
T
S
U
Cod doc
Mod de formare
I01
Suma care trebuie plătită
Bani
Achitare
Curent
Produs/Serviciu
Valoric
M01
M01
I02
Suma care trebuie încasată
Bani
Încasari
Curent
Produs/Serviciu
Valoric
M02
M02
I03
Salarii brute
Bani
Achitare
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I04
CAS
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I05
Fond de şomaj
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I06
Fond de sănătate
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I07
Fond de accident
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I08
Venit net
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I09
Deduceri personale de bază
Bani
Prestabilita
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I10
Venit de bază calculat
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I11
Impozit calculat şi reţinut
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M16
I12
Rest de plată
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M03
M03
I13
Suma total document (inclusiv TVA)
Bani
Încasari
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I14
Sume scutite cu drept de deducere
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I15
Operaţiuni cu drept de deducere pentru care locul livrării/prestării este în străinătate
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I16
Operaţiuni fără drept de deducere pentru care locul livrării/prestării este în străinătate
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I17
Sume scutite fără drept de deducere
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I18
Baza de impozitare la operaţiunile taxabile (cota TVA 19%)
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I19
Valoare TVA la operaţiunile taxabile (cota TVA 19%)
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I20
Baza de impozitare la operaţiunile cu TVA neexigibilă
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I21
Valoare TVA la operaţiunile cu TVA neexigibilă
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I22
Valoare TVA achitată de beneficiar
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M04
M17
I23
Suma total document (inclusiv TVA)
Bani
Achitare
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M05
M17
I24
Cumpărări scutite de TVA
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M05
M17
I25
Cumpărări cu TVA (cota de TVA 19%) – Baza de impozitare
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M05
M17
I26
Cumpărări cu TVA (cota de TVA 19%) – Valoare TVA
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M05
M17
I27
Cumpărări cu TVA neexigibilă – Baza de impozitare
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M05
M17
I28
Cumpărări cu TVA neexigibilă – Valoare TVA
Bani
Calculat
Zilnic/Lunar
Serviciu
Valoric
M05
M17
I29
Suma înscrisă în nota contabilă
Bani
Calculat
Ocazional
Serviciu
Valoric
M06
M17, M20
I30
Total sume încasate într-o zi
Bani
Încasari
Zilnic
Serviciu
Valoric
M07
M01, M02, M17,M18,M22
I31
Total sume plătite într-o zi
Bani
Achitare
Zilnic
Serviciu
Valoric
M07
M01, M02, M17,M18,M22
Indicator
N
O
F
T
S
U
Cod doc
Mod de formare
I32
Rulaj creditor al contului de furnizori
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M08
M17, M21
I33
Suma plata facturilor (debit cont furnizori)
Bani
Achitare
Lunar
Serviciu
Valoric
M08
M17, M21
I34
Rulaj lunar creditor
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M09
M06
I35
Rulaj creditor precendent
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M09
I36 pentru M09 din luna precedenta
I36
Rulaj creditor de la începutul anului
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M09
I34 + I35
I37
Rulaj lunar debitor
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M09
M06
I38
Rulaj debitor precendent
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M09
I39 pentru M09 din luna precedenta
I39
Rulaj debitor de la începutul anului
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M09
I37 + I38
I40
Sold la 1 ianuarie (debitor, creditor)
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M09
I36 – I39
I41
Sold la sfârşitul lunii (debitor, creditor)
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M09
I34 – I37
I45
Sumă debitoare reportată
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M11
M11 din luna precedenta
I46
Sumă creditoare reportată
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M11
M11 din luna precedenta
I47
Sumă debitoare
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M11
M04
I48
Sumă creditoare
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M11
M05
I49
Sumă debitoare de reportat
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M11
I45 + I46
I50
Sumă creditoare de reportat
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M11
I47 + I48
I51
Sume conturi debitoare sintetice
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M12
M03
I52
Sume conturi debitoare analitice
Bani
Calculat
Lunar
Serviciu
Valoric
M12
M03

Indicatori calculaţi la începutul anului

Indicator
N
O
F
T
S
U
Cod doc
Mod de formare
I53
Total rulaj debitor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M13
I33, I37, I40, I51, I52 din M08,  M09, M12
I54
Total rulaj creditor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M13
I32, I34, I40 din M08, M09
I59
Total active imobilizate
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I60 + I61 + I62
I60
Total imobilizări necorporale
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I61
Total imobilizări corporale
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I62
Total imobilizări financiare
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I63
Total active circulante
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I64 + I65 + I66 + I67
I64
Total stocuri
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I65
Total creanţe
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
Indicator
N
O
F
T
S
U
Cod doc
Mod de formare
I66
Total investiţii financiare pe termen scurt
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I67
Total casa şi conturi la bănci
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I68
Total cheltuieli în avans
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I69
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioada de un an
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I70
Total active circulante, respectiv datorii curente nete
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I63 + I68 + I69
I71
Total  active minus datorii curente
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I59 + I63
I72
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I73
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I74
Venituri în avans
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I75
Capital şi rezerve
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I76 + I77 + I78 + I79 + I80 + I81 + I82 + I83 + I84 + I85
I76
Total capitaluri proprii
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I77 + I78
I77
Capital
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I78
Prime de capital
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I79
Rezerve din reevaluare – sold creditor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I80
Rezerve din reevaluare – sold debitor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I81
Rezerve
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I82
Rezultat reportat – sold creditor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I83
Rezultat reportat – sold debitor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I84
Rezultatul exercitiului – sold creditor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I85
Rezultatul exerciţiului – sold debitor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14
I86
Repartizarea profitului
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
M14

Indicatori calculaţi la sfârşitul anului

Indicator
N
O
F
T
S
U
Cod doc
Mod de formare
I42
Valoarea contabilă
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M10
M19
I43
Valoarea de inventar
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M10
M19
I44
Diferenţe din evaluare – valoarea
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M10
M19
I55
Total sume debitoare
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M14
M13
I56
Total sume creditoare
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M14
M13
I57
Solduri finale debitoare
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M14
I55, I56
I58
Solduri finale creditoare
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M14
I55, I56
I87
Total active imobilizate
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I59 + intrări – ieşiri
Indicator
N
O
F
T
S
U
Cod doc
Mod de formare
I88
Total imobilizări necorporale
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I60 + intrări – ieşiri
I89
Total imobilizări corporale
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I61 + intrări – ieşiri
I90
Total imobilizări financiare
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I62 + intrări – ieşiri
I91
Total active circulante
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I63 + intrări – ieşiri
I92
Total stocuri
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I64 + intrări – ieşiri
I93
Total creanţe
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I65 + intrări – ieşiri
I94
Total investiţii financiare pe termen scurt
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I66 + intrări – ieşiri
I95
Total casa şi conturi la bănci
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I67 + intrări – ieşiri
I96
Total cheltuieli în avans
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I68 + intrări – ieşiri
I97
Total datorii ce trebuie plătite într-o perioada de un an
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I69 + intrări – ieşiri
I98
Total active circulante, respectiv datorii curente nete
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I70 + intrări – ieşiri
I99
Total  active minus datorii curente
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I71 + intrări – ieşiri
I100
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I72 + intrări – ieşiri
I101
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I73 + intrări – ieşiri
I102
Venituri în avans
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I74 + intrări – ieşiri
I103
Capital şi rezerve
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I75 + intrări – ieşiri
I104
Total capitaluri proprii
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I76 + intrări – ieşiri
I105
Capital
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I77 + intrări – ieşiri
I106
Prime de capital
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I78 + intrări – ieşiri
I107
Rezerve din reevaluare – sold creditor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I79 + intrări – ieşiri
I108
Rezerve din reevaluare – sold debitor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I80 + intrări – ieşiri
I109
Rezerve
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I81 + intrări – ieşiri
I110
Rezultat reportat – sold creditor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I82 + intrări – ieşiri
I111
Rezultat reportat – sold debitor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I83 + intrări – ieşiri
I112
Rezultatul exercitiului – sold creditor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I84 + intrări – ieşiri
I113
Rezultatul exerciţiului – sold debitor
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I85 + intrări – ieşiri
I114
Repartizarea profitului
Bani
Calculat
Anual
Serviciu
Valoric
M15
I86 + intrări – ieşiri

3.4Matricea informaţională indicator – document

M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
I01
1

Ø
I02

1

I12

1

I34

1

I35

1

I36

1

I37

1

I38

1

I39

1

I40

1

I41

1

I45

1

I46

1

I47

1

I48

1

I49

1

I50

1

I51

1

I52

1

I53

1
1

1

I54

1
1

I55

1

I56

1

I57

1

I58

1

I59

1

I60

1

I61

1

I62

1

I63

1

I64

1

I65

1

I66

1

I67

1

I68

1

I69

1

I70

1

I71

1

I72

1

M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
I73

1

I74

1

I75

1

I76

1

I77

1

I78

1

I79

1

I80

1

I81

1

I82

1

I83

1

I84

1

I85

1

I86

1

I87

1

I88

1

I89

1

I90

1

I91

1

I92

1

I93

1

I94

1

I95

1

I96

1

I97

1

I98

1

I99

1

I100

1

I101

1

I102

1

I103

1

I104

1

I105

1

I106

1

I107

1

I108

1

I109

1

I110

1

I111

1

I112

1

I113

1

M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
I114

1

I30
1
1

1
1

1
I31
1
1

1
1

1
I03
Ø
1

I04

1

I05

1

I06

1

I07

1

I08

1

I09

1

I10

1

I11

1

I13

1

I14

1

I15

1

I16

1

I17

1

I18

1

I19

1

I20

1

I21

1

I22

1

I23

1

I24

1

I25

1

I26

1

I27

1

I28

1

I29

1

1

I32

1

1

I33

1

1

I42

1

I43

1

I44

1

4Elaborarea fluxurilor informaţionale la nivel conceptual
La nivel conceptual, în activitatea de analiză informational-decizională se lucrează cu mai multe concepte cheie: dual informational (imaginea pe care sistemul de conducere o are despre sistemul economic ca atare, imagine formată pe baza indicatorilor economici), agregare (informaţii cu aceeaşi latură semantică dar din domenii diferite, fiind reunite pentru a forma o imagine de ansamblu),  dezagregare (restrângerea domeniului unei informaţii păstrând latura semantică), sintetizare (informaţii de acelaşi domeniu, cu latura semantică diferită sunt luate împreună pentru a reflecta un anumit domeniu). Procesele de agregare-dezagregare a informaţiilor nu transferă latura semantică şi arată dependeţa dintre informaţiile prelucrate şi cele obţinute, în sensul apartenenţei la un anumit domeniu.
La nivel conceptual există două tipuri de fluxuri: fluxuri conceptuale de prelucrare şi fluxuri conceptuale de conducere sau decizionale. Analiza informţional-decizională a acestora implică utilizarea a doua instrumente specifice: matricea indicator-indicator, respectiv matricea indicator-decizii.

1) fluxuri conceptuale de prelucrare (se transferă latura semantică intre indicatorii economici)
1. Matricea informaţională indicator – indicator

Valorile {1} în matrice apar dacă indicatorul de pe linie participă la formarea indicatorului propriu pe coloană. Indicatorii se împart in indicatori proprii (formaţi pe baza informaţiilor din documentele proprii) şi indicatorii externi (preluaţi din documentele externe).
Matricea informaţională indicator – indicator

2) fluxuri conceptuale de conducere (se transferă latura semantică de la indicatorii economici către decizii).
Deciziile luate pe baza indicatorilor utilizaţi în documentele proprii ale departamentului de contabilitate sunt:

D1:
reducerea contractului de colaborare cu beneficiarii restanţi
D2:
neplata salariilor
D3:
creşterea/micşorarea achiziţiei de produse/servicii de la furnizori
D4:
creşterea/micşorarea cheltuielilor cu personalul
D5:
reducerea/creşterea salariilor

Matricea informaţională indicator – decizii

decizie
D1
D2
D3
D4
D5

decizie
D1
D2
D3
D4
D5
indicator

indicator

I01

1

I58

I02
1

I59

1

I03

1

I60

1

I04

1

I61

1

I05

1

I62

1

I06

1

I63

1

I07

1

I64

1

I08

1

I65

1

I09

1

I66

1

I10

1

I67

1

I11

1

I68

1

I12
1

I69

1

I13
1

I70

1

I14
1

I71

1

I15
1

I72

1

I16
1

I73

1

I17
1

I74

1

I18
1

I75

1

I19
1

I76

1

I20
1

I77

1

I21
1

I78

1

I22
1

I79

1

I23

1

I80

1

I24

1

I81

1

I25

1

I82

1

I26

1

I83

1

I27

1

I84

1

I28

1

I85

1

I29

I86

1

I30

I87

1

I31

I88

1

I32

1

I89

1

I33

1

I90

1

I34

I91

1

I35

I92

1

I36

I93

1

I37

I94

1

I38

I95

1

I39

I96

1

I40

I97

1

I41

I98

1

I42

I99

1

I43

I100

1

I44

I101

1

I45

I102

1

I46

I103

1

I47

I104

1

I48

I105

1

I49

I106

1

I50

I107

1

I51

1
I108

1

I52

1
I109

1

I53

I110

1

I54

I111

1

I55

I112

1

I56

I113

1

I57

I114

1

Analizând matricea informaţională indicatori – decizii se poate observa fapul că o parte dintre indicatorii nu participă la fundamentarea deciziilor (I29 – I31; I34 – I50; I53 – I58). În aceasta etapă, indicatorii  care nu participă la fundamentarea deciziilor pot fi consideraţi inutili şi vor face obiectul nalaizei ulterioare, din perspectiva elminării lor din sistemul analizat.

5Analiza fluxurilor informaţionale la nivel logic
Nivelul logic se bazează pe structura sistemului de conducere, pe gruparea poceselor de conducere, pe organe de decizie în raport cu competenţele stabilite pentru fiecare de regulamentul de organizare şi funcţionare. Daca M este mulţimea mesajelor, atunci la nivel fizic rezultă: S1->S2.
La nivel logic se vor selecta din M doar indicatorii care circulă  între staţii. Fluxurile la nivel logic presupun extinderea dualului informational prin luarea în considerare şi a mediului înconjurător în care există şi evoluează sistemul. Prin urmare se va ţine cont şi de staţiile externe sistemului.

5.1Matricea cerinţei externe de informaţii.
Pentru evidenţierea fluxurilor la nivel logic se elaborează matricea cerinţei externe de informaţii, care cuprinde toate informatiile necesare pentru compartimentele din sistem. Această matrice permite identificarea relaţiilor care există între două compartimente (un furnizor şi un beneficiar).

S
IP
S1
S2
S3
S4
E1
E2
E3
I01
1

I02
1

I12
1
-1

1
I34
1

I35
1

I36
1

I37
1

I38
1

I39
1

I40
1

I41
1

I45
1

I46
1

I47
1

I48
1

I49
1

I50
1

I51
1

1

I52
1

1

I53
1

I54
1

I55
1

I56
1

I57
1

I58
1

I59
1

1

I60
1

1

I61
1

1

I62
1

1

I63
1

1

I64
1

1

I65
1

1

I66
1

1

I67
1

1

I68
1

1

I69
1

1

I70
1

1

I71
1

1

I72
1

1

I73
1

1

I74
1

1

I75
1

1

I76
1

1

I77
1

1

I78
1

1

I79
1

1

I80
1

1

I81
1

1

I82
1

1

I83
1

1

I84
1

1

I85
1

1

I86
1

1

I87
1

1

I88
1

1

I89
1

1

I90
1

1

I91
1

1

I92
1

1

I93
1

1

I94
1

1

I95
1

1

I96
1

1

I97
1

1

I98
1

1

I99
1

1

I100
1

1

I101
1

1

I102
1

1

I103
1

1

I104
1

1

I105
1

1

I106
1

1

I107
1

1

I108
1

1

I109
1

1

I110
1

1

I111
1

1

I112
1

1

I113
1

1

I114
1

1

I30
1

-1
-1
-1

I31
1

-1
-1
-1

I03
1
-1

1
I04
1
-1

1
I05
1
-1

1
I06
1
-1

1
I07
1
-1

1
I08
1
-1

1
I09
1
-1

1
I10
1
-1

1
I11
1
-1

1
I13
1

-1

I14
1

-1

I15
1

-1

I16
1

-1

I17
1

-1

I18
1

-1

I19
1

-1

I20
1

-1

I21
1

-1

I22
1

-1

I23
1

-1

I24
1

-1

I25
1

-1

I26
1

-1

I27
1

-1

I28
1

-1

I29
1

-1
-1

I32
1

-1

I33
1

-1

I42
1

-1

I43
1

-1

I44
1

-1

5.2Matricea modului de utilizare a indicatorilor
Matricea modului de utilizare a indicatorilor constituie un prim pas în direcţia evaluării sistemului informaţional analizat. Pentru a construi această matrice se folosesc matricea indicator-indicator, matricea indicator decizii şi matricea cerintei externe.

I
Sp
Sc
Ce
Analiza
I01

*

U
I02

*

U
I12

*
*
U
I34
*

C
I35
*

C
I36
*

C
I37
*

C
I38
*

C
I39
*

C
I40
*

C
I41

I
I45
*

C
I46
*

C
I47
*

C
I48
*

C
I49

I
I50

I
I51
*
*
*
U
I52
*
*
*
U
I53

I
I54

I
I55
*

U
I56
*

U
I57

I
I58

I
I59
*
*
*
U
I60
*
*
*
U
I61
*
*
*
U
I62
*
*
*
U
I63
*
*
*
U
I64
*
*
*
U
I65
*
*
*
U
I66
*
*
*
U
I67
*
*
*
U
I68
*
*
*
U
I69
*
*
*
U
I70
*
*
*
U
I71
*
*
*
U
I72
*
*
*
U
I73
*
*
*
U
I74
*
*
*
U
I75
*
*
*
U
I76
*
*
*
U
I77
*
*
*
U
I78
*
*
*
U
I79
*
*
*
U
I80
*
*
*
U
I81
*
*
*
U
I82
*
*
*
U
I83
*
*
*
U
I84
*
*
*
U
I85
*
*
*
U
I86
*
*
*
U
I87

*
*
U
I88

*
*
U
I89

*
*
U
I90

*
*
U
I91

*
*
U
I92

*
*
U
I93

*
*
U
I94

*
*
U
I95

*
*
U
I96

*
*
U
I97

*
*
U
I98

*
*
U
I99

*
*
U
I100

*
*
U
I101

*
*
U
I102

*
*
U
I103

*
*
U
I104

*
*
U
I105

*
*
U
I106

*
*
U
I107

*
*
U
I108

*
*
U
I109

*
*
U
I110

*
*
U
I111

*
*
U
I112

*
*
U
I113

*
*
U
I114

*
*
U
I30

I
I31

I
I03

*
*
U
I04

*
*
U
I05

*
*
U
I06

*
*
U
I07

*
*
U
I08

*
*
U
I09

*
*
U
I10

*
*
U
I11

*
*
U
I13

*

U
I14

*

U
I15

*

U
I16

*

U
I17

*

U
I18

*

U
I19

*

U
I20

*

U
I21

*

U
I22

*

U
I23

*

U
I24

*

U
I25

*

U
I26

*

U
I27

*

U
I28

*

U
I29

I
I32
*
*

U
I33
*
*

U
I42

I
I43

I
I44

I

6Evaluarea si reproiectarea sistemului informational
6.1Evaluarea
În faza de evaluare a sistemului informaţional, echipa de analiză informaţional –  decizională va trebui sa ia în calcul mai multe aspecte specifice sistemului, care pot consta în logica generală de sistem, fapte de opinie, rezultatele modelelor de analiză şi reprezentare a sistemului informaţional.
Structura proiectului permite stabilirea de relaţii de precendenţă între etapele activităţii de analiză informaţional-decizională astfel încât, la reproiectare, matricea proiectului va putea furniza informaţii despre implicaţiile oricărei modificări efectuate în sistemul informaţional.

Cod element
Denumire element
Cod element care participa la formare
1
Organigrama

2
Machetele documentelor

3
Fisele documentelor

4
Lista documentelor proprii
2,3
5
Lista documntelor externe
3
6
Lista beneficiarilor
1,3
7
Lista furnizorilor
1,3
8
Lista spatiului informational
6,7
9
Schema fluxurilor la nivel fizic
5,8
10
Matricea document – document
4,5,8
11
Matricea fluxurilor de formare a documentelor proprii
3,5,8
12
Lista indicatorilor
2,3
13
Matricea indicator document
4,5,12
14
Matricea indicator-indicator
12
15
Matricea indicator-decizii
2,3,11
16
Matricea cerintei externe
3,5,12
17
Matricea modului de utilizare a indicatorilor
14,15,16

Graficul Gantt

Matricea proiectului

Se completează cu valori 1 daca elementul de pe linie participă la formarea elementului de pe coloană.

elem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

1
1

2

1

1

1

3

1
1
1
1

1
1

1
1

4

1

1

5

1
1
1

1

1

6

1

7

1

8

1
1
1

9

10

11

12

1
1
1
1

13

14

1
15

1
16

1
17

6.2Reproiectarea
Dacă analizăm matricea modului de utilizare a indicatorilor observăm că avem mai mulţi indicatori inutili care nu aparţin nici unui flux informaţional. Indicatorii inutili sunt: I29, I30, I31, I41, I42, I43, I44, I49, I50, I53, I54, I57, I58.
Indicatorul I29 aparţine documentului M06, dar acesta nu poate fi eliminat intrucât participă la formarea documentului M09care participă la formarea documentului M13. În concluzie, indicatorul I29, deşi inutil nu poate fi eliminat.
Indicatorii I30, I31 aparţin documentului M07, document care nu participă la formarea altor documente. Atât aceşti indicatori cât şi documentul M07 ar trebui eliminaţi din sistem dacă reglementările permit acest lucru.
Se constată că şi indicatorul I41 din documentul M09 este inutil. Documentul M09 nu trebuie eliminat totuşi deoarece conţine şi indicatori utili. Indicatorul I41 se determină în funcţie de aceşti indicatori utili dar nu foloseşte la calculul nici unui alt indicator. Astfel, e necesară păstrarea documentului M09, dar dacă forma documentul nu este prestabilită prin lege indicatorul ar putea fi eliminat din înregistrare.
Indicatorii I42, I43, I44 care aparţin documentului M10 sunt şi ei inutili iar documentul din care fac parte nu participă la formarea altor documente deci poate fi eliminat în măsura în care nu este obligatorie înregistrarea lui.
Indicatorii I49, I50 din documentul propriu M11 se calculează în funcţie de indicatori utili din acelaşi document şi se folosesc în înregistrarea din luna următoare. Ei sunt totuşi inutili pentru că luna următoare indicatorii necesari s-ar putea calcula din indicatorii lunii curente. Aceşti indicatori folosesc la uşurarea preluării datelor .
Indicatorii I53 şi I54 fac parte documentul M13 dar, deşi sunt inutili  nu pot fi eliminaţi deoarece documentul care îi conţine participa la formarea documentul M14 care contribuie la formare documentul M15.
Indicatorii I57 şi I58 provin din documentul M14 şi se determină în funcţie de indicatorii I55 şi I56 din acelaşi document. Documentul M14 nu poate fi eliminat intrucât conţine indicatori utili şi nici modificat întrucât are o forma standard conform legii.
Analizând la nivel fizic se constată o redundanţă a documentelor externe M17 şi M18 întrucât sistemul le primeşte de la două staţii informaţionale: S3 ( Serviciul Vânzări şi Dezvoltare) şi S4 ( Serviciul Achiziţii ). La reproiectarea sistemului informaţional va trebui  eliminat fluxul informaţional dintre Serviciul Financiar Contabil şi  Serviciul Vânzări şi Dezvoltare (S3) care conţine documentele M17 şi M18.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.